Flimmernet

Billigt internet i Havdrup

Flere wifi-kanaler med højere styrke

Apple WiFi ustabilitet er løst

Firmware på vores routere af typen EPC3940 er blevet opgraderet torsdag d. 11.5.2017  version 161104. Forud er, siden 28. april, testet en lang række, så vi er sikre på, at dette ikke vil volde problemer.  Det giver bedre wifi med flere WiFi kanaler på 5 GHz. Og ejere af iPads vil opleve at disse bliver helt stabile og ikke falder ud efter 3-4 minutter (pga. uhensigtsmæssigheder ved ved strømsparetilstand). Og endelig har vi har ændret parameteren “WmmNoAck” tilbage til at den er deaktiveret, som tidligere beskrevet.

Dermed skulle evt. bivirkninger for iPads være helt væk. 

Flere wifi-kanaler med højere styrke

EPC3940 hardware version 2 har fået udvidet mængden af wifi kanaler på 5 GHz voldsomt (kanal 52-136 tilføjes). Kanal 100-136 kan sende med forhøjet sendestyrke. Det gælder kun denne type routere: EPC3940.

Disse nye kanaler (kanal 52-136 på 5 GHz) vil ikke virke, dersom routeren træffes af radarsignaler, f.eks. fra Roskilde Lufthavn, og skal i så fald fortsat køre på kanal 36-48. NB! Radarsignaler forekommer kun på 5 GHz. Men vi forventer dog at de fleste går under radaren. Vil Du læse mere om dette, så læs om DFS-kanalerne. Men søg selv videre, hvis du vil læse mere.

Route66 • 15. maj 2017


Previous Post

Next Post